Trang chủ » Cần quy trình đệm lót sinh học cho chăn nuôi

Cần quy trình đệm lót sinh học cho chăn nuôi

(Ngày đăng: 18-07-2013 03:20:21)
Nhiều nông dân đang chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học (ĐLSH) ở Hà Nam mong muốn sớm được tiếp cận quy trình công nghệ tiêu chuẩn, giúp họ đầu tư chăn nuôi bài bản để sản xuất bền vững.
Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Trong một số bài viết gần đây, phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã đề cập tới việc nông dân Hà Nam dùng đệm lót sinh học (ĐLSH), một ứng dụng khoa học-công nghệ mới trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn. Mặc dù đã có kết quả bước đầu nhưng việc dùng ĐLSH cũng bộc lộ nhiều bất cập. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nhân rộng mô hình.

Trở lại Hà Nam, phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, về những vấn đề liên quan.

Thưa  ông, lý do nào Hà Nam lại chọn đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn?

Ông Nguyễn Xuân Đông: Xác định chăn nuôi là một trong giải pháp quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân nên chúng tôi đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi tập trung, đồng thời đầu tư cho phát triển chăn nuôi nông hộ. Tuy nhiên, nếu cứ chăn nuôi theo hộ gia đình, bằng các biện pháp truyền thống sẽ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, để giảm thiểu ô nhiễm, hướng chăn nuôi tới phát triển bền vững, Hà Nam đã tập trung phát triển chăn nuôi hộ gia đình bằng công nghệ sinh học, trong đó sử dụng ĐLSH để không gây ô nhiễm môi trường, tao ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, phục vụ trên địa bàn tỉnh, khu vực và một phần xuất khẩu.

Để triển khai chăn nuôi bằng ĐLSH, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cho người dân như thế nào?

Ông Nguyễn Xuân Đông: Chúng tôi có chính sách hỗ trợ 100% men vi sinh, kinh phí tập huấn và các chi phí khác để xây dựng mô hình.

Đến nay, kết quả việc thí điểm cho thấy số mô hình nuôi lợn bằng ĐLSH tăng nhanh. Năm 2011 có 51 mô hình, 2012 có 900 mô hình và 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xây dựng được gần 1.000 ô hình, với tổng diện tích 16.000 m2. Đến nay, cả địa bàn có hơn 2.000 mô hình, phấn đấu đến hết 2013 có trên 3.000 mô hình.

Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của phương pháp này qua hơn 3 năm triển khai?

Ông Nguyễn Xuân Đông: Thực tế, sự tăng nhanh về mô hình ĐLSH chính là hiệu quả của việc ứng dụng KHCN, còn người chăn nuôi cũng giảm được nhiều công sức rửa chuồng, giảm chi phí phòng chống dịch bệnh, lợn lớn nhanh hơn. Như vậy, chi phí đầu vào giảm ắt hiệu quả kinh tế cao hơn. Cũng vì lẽ đó, bà con tham gia chăn nuôi bằng ĐLSH ngày càng nhiều hơn.

Hiện UBND tỉnh đang tập trung vào việc tuyên truyền để có thể nhân rộng chăn nuôi dùng ĐLSH đối với các hộ chăn nuôi tập trung như trang trại, gia trại với chính sách hỗ trợ 165.000 đồng/m2 chuồng. Nếu mỗi mô hình có một chuồng trại dùng ĐLSH nuôi từ 5-10 con lợn thì chắc chắn sản lượng tăng nhanh, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở tại địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, đảm bảo thực hiện xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Là tỉnh triển khai đầu tiên với số lượng chăn nuôi bằng ĐLSH lớn nhất cả nước, ông có thể cho biết phương pháp này còn hạn chế gì?

Ông Nguyễn Xuân Đông: Phương pháp này đòi hỏi người chăn nuôi phải tuân thủ kỹ thuật xây dựng chuồng trại, nếu không sẽ giảm tác dụng hoặc thậm chí không có  tác dụng. Ví dụ, chuồng trại ở chỗ  ẩm thấp, nước vào sẽ làm hỏng mùn cưa, hay nuôi lợn không đúng mật độ (dưới 1m2/1 con), lượng phân và nước tiểu thải ra quá nhiều, vi sinh vật không kịp phân hủy thì nền đệm lót sẽ bị hỏng. Đa số các hộ tham gia mô hình ĐLSH ở trong khu dân cư, đã xây dựng chuồng, trại trước đó nên khi cải tạo gặp nhiều khó khăn… Phụ kiện là mùn cưa, trấu... hiện còn thiếu, chưa đủ để đáp ứng cho việc chăn nuôi bằng mô hình này. Mặt khác, do giá cả thị trường xuống thấp làm cho người chăn nuôi lần đầu không hào hứng đầu tư chăn nuôi theo phương pháp này.

Để chăn nuôi bằng ĐLSH triển khai rộng và đạt hiệu quả cao, ông kiến nghị gì với các nhà khoa học cũng như cơ quan chức năng?

Ông Nguyễn Xuân Đông: Theo tôi, điều quan trọng nhất là các nhà khoa học và các bộ ban ngành cần phải tính toán kỹ cơ sở khoa học để có thể đưa ra quy trình kỹ thuật chặt chẽ về chăn nuôi dùng ĐLSH. 

Hà Nam dù là địa phương đi đầu nhưng cũng mới thực hiện thí điểm, còn quy trình cơ bản và đặc biệt là quy trình hoàn hảo chưa có. Do đó, thời gian tới, các nhà khoa học cần phải đưa ra được quy trình cụ thể và quy trình đó phải được công nhận (bằng văn bản). Trên cơ sở đó, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ cụ thể cho người chăn nuôi ứng dụng phương pháp ĐLSH để khuyến khích họ.