Trang chủ » Giấy đăng ký kinh doanh

Giấy đăng ký kinh doanh

(Ngày đăng: 07-10-2017 23:03:33)
Để doanh nghiệp đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật trước hết doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kinh doanh. Vậy giấy đăng ký kinh doanh phải làm thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? là một trong câu hỏi được đặt ra.

Công ty, doanh nghiệp muốn tồn tại và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật thì cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiểu được vấn đề đó để thuân tiện trong việc đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật chúng tôi với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp đăng ký một cách nhanh nhất.

Giấy đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan đăng ký sẽ được cấp Giấy đăng ký kinh doanh  theo quy định, vậy giấy đăng ký kinh doanh là gì chúng ta cần tìm hiểu những nội dung chủ yếu trong đó là gì nhé.

Trước hết giấy đăng ký kinh doanh thể hiện tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi đặt trụ sở chính, họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.  Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Bên cạnh đó thì giấy đăng ký kinh doanh  còn phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân. Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.

  Ngành, nghề kinh doanh được đăng ký trong giấy đăng ký kinh doanh gồm những ngành nghề nào. Trường hợp doanh nghiêp kinh doanh những ngành nghề không được đăng ký sẽ chịu mọi trách nhiệm khi bị các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có thể nói, giấy đăng ký kinh doanh có vai trò rất  quan trọng trong việc đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cẩn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin trong giấy đăng  ký để cơ quan chức năng xét duyệt hồ sơ.