Trang chủ » Hoạt động kiểm định an toàn phát triển như thế nào?

Hoạt động kiểm định an toàn phát triển như thế nào?

(Ngày đăng: 20-01-2018 11:02:10)
Việc kiểm định an toàn từ lâu đã trở thành một hoạt động quan trọng trên thị trường của chúng ta, tuy nhiên từ xưa cho đến nay hoạt động này đã có nhiều thay đổi cũng như bước tiến mới thích hợp hơn với tình hình thị trường hiện tại.

 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, máy móc, thiết bị ngày càng được cải thiện, nâng cao năng suất, hiệu quả và độ an toàn. Cùng với nó, công tác kiểm định cũng đã có nhiều sự thay đổi cho phù hợp.

Nhu cầu sản xuất ngày càng tăng buộc năng suất tăng đồng nghĩa với việc máy móc thiết bị sẽ phải chịu áp lực làm việc cao thơn, việc cải thiện máy móc cũng được chú trọng tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng có đủ vốn để đầu tư các loại máy móc, thiết bị mới nhất và hiện đại nhất. Việc tăng cường độ làm việc của máy móc khiến chúng trở nên quá tải và đôi khi dẫn đến tình trạng mất an toàn trong lao động và sản xuất, từ đó, công tác tác kiểm định an toàn lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Từ năm 2008, thực hiện Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ, hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được xã hội hóa cho phép các thành phần kinh tế được tham gia cung cấp dịch vụ, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng kiểm định được kích thích từ cơ chế cạnh tranh.

Hiện nay việc tìm kiếm các đơn vị kiểm định đã không còn gặp nhiều khó khăn như trước, chất lượng cũng dễ dàng được nắm rõ thông qua việc tìm kiếm thông tin trên internet, các đơn vị được cấp phép cũng được công bố rõ ràng để các cơ sở, công ty nhu cầu kiểm định dễ dàng lựa chọn.

Tuy nhiên, do cơ chế cạnh tranh nên việc các cơ sở, đơn vị kiểm định bất chấp quy trình để thu lợi nhuận hoặc các thiếu các thiết bị kiểm định trong công tác kiểm định là điều có thể xảy ra. Để đảm bảo chất lượng kiểm định an toàn cần tìm đúng các đơn vị kiểm định uy tín, được cấp giấy phép hoạt động và đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật.

Cùng với việc nâng cao chất lượng kiểm định từ phương pháp cho phép các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trở thành cơ sở kiểm định thì mặt trái của nó cũng cần được cả cơ quan chức năng cũng như cơ sở, công ty cần kiểm định phải quan tâm đặc biệt. Mỗi sự thiếu sót và lơ là trong công tác kiểm định an toàn sẽ gây ra nhiều tác hại nghiệm trọng mà người chịu hậu quả nặng nề nhất chính là người lao động, người dân sử dụng các máy móc, thiết bị cần được kiểm định kỹ thuật an toàn.