Trang chủ » Khu vực kiểm định hệ thống lạnh cần được cách ly

Khu vực kiểm định hệ thống lạnh cần được cách ly

(Ngày đăng: 06-12-2017 17:41:12)
Khu vực thực hiện kiểm định hệ thống lạnh cần phải được cách ly theo đúng quy định và được trang bị đầy đủ các thiết bị cũng như phương tiện bảo hộ cho các kiểm định viên. Hiện nay, vẫn còn một số cơ quan kiểm định vẫn chưa hiểu rõ được vai trò của việc cách ly trong kiểm định an toàn toàn bộ hệ thống lạnh.

Tình hình kiểm định hệ thống lạnh ở Việt Nam

Hiện nay, kiểm định hệ thống lạnh tại Việt Nam vẫn đang là một trong những điểm nóng trong công tác kiểm định, việc kiểm định là một trong những công việc góp phần nâng cao chất lượng cũng như tuổi thọ của thiết bị, tuy nhiên, số lượng cơ quan kiểm định có thể thực hiện được đúng các quy trình kiểm định hệ thống lạnh hiện nay tại Việt Nam là rất ít và số cơ sở sản xuất có ý thức cao trong việc thực hiện kiểm định cho các thiết bị của cơ sở hiện nay còn rất ít.

kiểm định hệ thống lạnh

Cần thực hiện cách ly khu vực kiểm định hệ thống lạnh

Việc kiểm định hệ thống lạnh có thể gây ra những tai nạn lao động cho cơ sở sản xuất cũng như kiểm định viên. Những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi các sự cố gãy đổ thiết bị hoặc các hóa chất sử dụng đổ tràn ra bề mặt xung quanh môi trường kiểm định. Đối với người kiểm định viên, ngoài khu vực cách ly thì cũng cần phải được trang bị các phương tiện và thiết bị phòng hộ đúng chuẩn theo các văn bản của nhà nước. Việc trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ là một trong những phương pháp góp phần tạo nên sự an toàn cho những người kiểm định viên thực hiện công tác kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh.

Cần thực hiện cách ly trước khi tiến hành kiểm định, bởi nếu cách ly trong lúc kiểm định có thể dẫn đến việc các bước chuẩn bị không được thực hiện đúng, hoặc có thể dẫn đến việc làm chậm trễ thời gian kiểm định. Việc giám sát xây dựng khu vực cách ly cần có sự kết hợp giữa kiểm định viên chịu trách nhiệm kiểm định và đại diện của cơ sở có thiết bị hệ thống lạnh cần kiểm định. Đây là một trong những điều cần thiết để xây dựng một khu vực cách ly đạt chuẩn, nếu chỉ có sự đóng góp của một bên là cơ quan thẩm định thì sẽ không nắm rõ được vị trí cấu trúc của cơ sở sản xuất, nếu chỉ có cơ sở sản xuất thực hiện quá trình cách ly thì sẽ không nắm rõ được các đặc điểm cần có của một khu vực cách ly hiện nay theo đúng quy định được ban hành trong các văn bản nhà nước.

Trước khi thực hiện kiểm định, cần có sự liên hệ giữa cơ quan kiểm định và cơ sở có thiết bị hệ thống lạnh cần kiểm định để tạo ra một mối liên kết tốt hơn trong việc xây dựng một khu vực cách ly đúng chuẩn để nhằm tạo ra một quá trình kiểm định an toàn và chất lượng cho cơ sở có thiết bị hệ thống lạnh cần kiểm định và người kiểm định viên. Không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào trong quá trình kiểm định.