Trang chủ » Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp không an toàn với kiểm định viên

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp không an toàn với kiểm định viên

(Ngày đăng: 27-11-2017 16:03:29)
Hiện nay, rất nhiều cơ quan kiểm định được cấp quyền thực hiện công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp, tuy nhiên không có nhiều cơ quan nghĩ đến vấn đề đảm bảo an toàn lao động cho các kiểm định viên, vì vậy hiện nay vấn đề an toàn đối với các kiểm định viên vẫn là một chủ đề nóng cần được quan tâm.

Người kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cần được đào tạo thường xuyên

Đối với mỗi ngành nghề, dù đã được trang bị kiến thức chuyên môn đầy đủ, tuy nhiên kiến thức của con người là vô hạn và mỗi người kiểm định viên thực hiên công việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cũng cần phải thường xuyên tham gia các lớp huấn luyện, tập huấn về những kiến thức mới về thiết bị an toàn công nghiệp.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp chưa tạo an toàn cho kiểm định viên

Hiện nay, ngành kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp tại Việt Nam chưa phát triển như nhiều nước trên thế giới vì thế có thể nói đội ngũ kiểm định viên vẫn chưa được đầu tư về các thiết bị, trang phục phòng hộ. Trong các văn bản hướng dẫn về quy trình kiểm định an toàn cho các thiết bị công việc cũng không có một văn bản nào ghi rõ về vấn đề trang bị thiết bị và phương tiện phòng hộ cho kiểm định viên.

Có thể dễ dàng nhận thấy, các kiểm định viên khi thực hiện công tác kiểm định được chuẩn bị những thiết bị và trang phục phòng hộ hết sức thô sơ, hầu như chúng không bảo vệ được gì cho người kiểm định viên. Có những cơ quan kiểm định, trang bị những phương tiện phòng hộ rẻ tiền, thiếu tính an toàn ngoài việc không thể bảo vệ được cho người kiểm định viên, chúng còn có thể gây phản tác dụng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người kiểm định viên.

Hậu quả của việc xảy ra các tai nạn lao động trong quá trình kiểm định là rất lớn nhưng hiện nay, không nhiều cơ quan kiểm định quan tâm đến điều này, tại thời điểm này, mối quan tâm lớn nhất của các cơ quan kiểm định đó là lợi nhuận. Không nhiều cơ quan kiểm định hiểu được tác hại của việc xảy ra tai nạn lao động đối với các kiểm định viên, rất ít các cơ quan kiểm định trang bị đầy đủ thiết bị và phương tiện phòng hộ theo đúng quy định.

Tóm lại, cần phải hiểu về tác dụng của các thiết bị và phương tiện phòng hộ đối với các kiểm định viên. Kiểm định viên chính là những người trực tiếp làm công việc kiểm định an toàn cho các thiết bị công nghiệp, góp phần mang lại thu nhập cho những cơ quan làm công tác kiểm định. Vì vậy, các cơ quan kiểm định cần quan tâm hơn đến sức khỏe và an toàn của đội ngũ kiểm định viên khi thực hiện công việc. Sự an toàn của người kiểm định viên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm định cũng như uy tín, chất lượng của cơ quan kiểm định an toàn cho các thiết bị công nghiệp đối với những người sử dụng thiết bị công nghiệp hiện nay.