Trang chủ » Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn có khác nhau không?

Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn có khác nhau không?

(Ngày đăng: 17-01-2018 11:03:43)
Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn rõ ràng có mối tương đường khiến cho nhiều người thường nhầm tưởng, tuy nhiên thật sự hai lĩnh vực này là hoàn toàn khác nhau.

 

Kiểm định và hiệu chuẩn là hai phạm trù khác nhau. Mỗi loại thực hiện một công việc khác nhau nhằm đảm bảo an toàn lao động cho con người. Vậy chúng khác nhau ở những điểm nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự khác nhau giữa kiểm định an toàn và hiệu chuẩn nhé.

Kiểm định là việc kiểm tra xem máy móc thiết bị có đảm bảo đúng quy định của nhà nước hay không. Kiểm định an toàn là bắt buộc cho mỗi loại máy móc, thiết bị. Và nhà nước cũng quy định nhwunxg máy móc, thiết bị nào cần phải kiểm định. Công việc kiểm định được xác định ngay từ đầu được xác định rõ rang trước khi sản xuất để sau khi sản xuất chúng ta có thể dựa vào đó để đánh giá chất lượng. Sau khi kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì sẽ được dán tem và cho vào hoạt động hoặc đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem hiểu chuẩn là gì để biết được hiệu chuẩn và kiểm định an toàn nó khác nhau ở chỗ nào nhé. Hiểu chuẩn được viết tắt của hiệu chuẩn phương tiện đo là sự kết hợp giữa các thiết bị đo và việc đo lường.  Trước khi thực hiện việc hiệu chuẩn chúng ta phải kiểm tra được đặc tính của thiết bị đo để từ đó chúng ta có thể so sánh với những tiêu chuẩn đã được quy định từ trước . Vì vậy nhờ đó mà chúng ta có thể sử dụng được phương tiện đo phù hợp với thiết bị, máy móc để phù hợp với yêu cầu và đạt chất lượng tốt nhất.

Qua đó thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được hai định nghĩa kiểm định an toàn và hiệu chuẩn có tính chất giống nhau. Đều là kiểm tra xem những thiết bị máy móc sau khi được hoàn thành có đảm bảo đúng tiêu chuẩn với những thiết kế an đầu hay không như các thông số kỹ thuật có đẩm bảo chất lượng, thiết kế và cấu tạo có giống mẫu thiết kế ban đầu hay không. Đanh giá những tiêu chuẩn cụ thể theo tiêu chuẩn của nhà nước và đều là những yêu cầu băt buộc phải được thực hiện của cơ quan có chức trách. Nhằm đảm bảo sự tin tưởng và tin cậy trươc skhi sử dụng.