Trang chủ » Nội dung cơ bản trong thông tư 32 hóa đơn điện tử

Nội dung cơ bản trong thông tư 32 hóa đơn điện tử

(Ngày đăng: 21-11-2017 18:38:49)
Thông tư 32 hóa đơn điện tử được ban hành vào ngày 14/3/20111 đã quy định một số thông tin cơ bản nhất về việc khởi tạo, sử dụng hóa đơn điện tử. Với thông tư này thì việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ có nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý.

Nếu nói hóa đơn điện tử là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần phải quan tâm khi Bộ Tài Chính có quy định áp dụng bắt buộc sử dụng loại hóa đơn này cũng không phải là không đúng. Bởi liên quan đến hóa đơn này còn có nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp còn chưa nắm rõ.

Nội dung cơ bản trong thông tư 32 hóa đơn điện tử

Theo thông tư 32 hóa đơn điện tử thì việc sử dụng loại hóa đơn này cần phải thực hiện theo các điều kiện, nguyên tắc riêng để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta sẽ cùng “điểm danh” một số thông tin cơ bản mà thông tư 32 đã ban hành nhé.

1. Đối tượng áp dụng

- Đối với cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng hóa đơn điện từ trong các hoạt động giao dịch,mua bán của mình.

- Đối với các đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

- Đối với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng có liên quan.

2. Điều kiện sử dụng hóa đơn

Theo thông tư 32 hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp muốn  sử  dụng hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định

- Có nguồn nhân lực trình độ cao để vận hành việc sử dụng hóa đơn điện tử

- Có đường truyền internet ổn định để có thể vận hành hệ thống .

3. Nguyên tắ sử dụng hóa đơn điện tử

- Bên bán phải có trách nhiệm thông báo cho bên mua về định dạng hóa đơn, cách thức gửi, truyền, nhận hóa đơn như thế nào để bân mua nắm được thông tin cụ thể nhất.

- Các bên liên quan trọng việc sử dụng hóa đơn điện tử cần có sự thống nhất về các điều kiện kỹ thuật hay các điều kiện để có thể đảm bảo tính bảo mật của hóa đơn điện tử.

- Sử dụng hóa đơn điện tử cần đảm bảo nguyên tắc là hóa đơn phải được xác định theo trình tự thời gian cấp. Ngoài ra thì số hóa đơn cũng cần đảm bảo là chỉ được lập 1 lần trong quá trình sử dụng.

- Hóa đơn điện tử phải đảm bảo được các tiêu chí đánh giá mà cơ quan chức năng quy định để được công nhận là hợp lệ.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thông tư 32 hóa đơn điện tử. Những vấn đề này sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể nắm được một số vấn đề cơ bản đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử trong quá trình giao dịch, mua bán.