Trang chủ » Nội dung cụ thể của những chương trình huấn luyện an toàn

Nội dung cụ thể của những chương trình huấn luyện an toàn

(Ngày đăng: 13-01-2018 11:24:52)
Nội dung cụ thể của những chương trình huấn luyện an toàn sẽ có sự khác lệch nhất định giữa các ngành nghề khác nhau. Nội dung huấn luyện có thể chia thành từng ngành hoặc từng nhóm ngành, phụ thuộc vào mức độ tương đồng của các ngành đó.

 

Các nhóm đã được chia ra để huấn luyện trong công tác huấn luyện an toàn nhằm phân chia nội dung cho phù hợp với các đối tượng này.

Việc chia ra nhiều nhóm của các trung tâm chuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn là điều cần thiết. vơi việc chia nhóm như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng có những kế hoạch cũng như những chương trình và nội dung huấn luyện phù hợp hơn với từng đối tượng như vậy. Cụ thể thì đối với đối tượng thuộc nhóm đầu tiên thì chúng ta có thể thấy, những người thuộc nhóm này thường sẽ có chức vụ khá cao, tuy không có các hoạt động trực tiếp liên quan đến việc vận hành các máy móc thiết bị, thế nhưng việc huấn luyện công tác an toàn trong lao động là không thể thiếu. Và chính vì vậy mà đối với những đối tượng là các nhà quản lý công nghiệp này thì nội dung huấn luyện có chút đặc biệt. Nội dung huấn luyện đối với đối tượng này khá là chung chung, chủ yếu sẽ được chia sẽ và giải thích về các quy định của nhà nước trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngoài ra thì cũng được chia sẽ thêm những kinh nghiệm về các mối nguy hiểm có thể ảy ra khi làm việc cũng như tiếp xúc với máy móc, và bên cạnh đó là các kinh nghiệm khắc phục các vấn đề không an toàn này. Nhìn chung thì các nội dung này thường chỉ được chia sẽ một cách chung chung.

Đối với đối tượng chính là các quản lý phân xưởng ở nhóm thứ hai hoặc những công nhân lao động vận hành máy móc công nghiệp ở nhóm thứ ba thì các nội dung huấn luyện lại được cụ thể hóa hơn như sau. Sẽ được hướng dẫn cho tiết cũng như cụ thể hơn về các máy móc thiết bị hiện đại có trong các phân xưởng, những nguyên lý hoạt động, tác hại mà chúng gây ra như thế nào, ngoài ra thì còn được hướng dẫn phải khắc phục các tình hướng nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên vẫn được cung cấp các kiến thức chung chung cũng như cơ sở về các quy định trong quá trình vận hành máy móc sao cho an toàn. Đối với nhóm cuối cùng thì chỉ tập trung những kiền thức tổng quát nhằm đãm bảo an toàn trong quá trình làm việc.