Trang chủ » Thu hồi giấy phép kinh doanh

Thu hồi giấy phép kinh doanh

(Ngày đăng: 24-08-2017 21:25:44)
Giấy phép kinh doanh về pháp lí được coi là một trong những giấy tờ có tính pháp lí cao của doanh nghiệp. Chính vì thế, nếu doanh nghiệp bị vi phạm các điều đã quy định trong luật doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Các công ty dịch vụ cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp giúp các cá nhân,tổ chức rút ngắn được thời gian, hoàn thành thành thủ tục đăng ký thành lập các công ty, doanh nghiệp một cách nhanh chóng.

Thu hồi giấy phép kinh doanh

Thành lập công ty, doanh nghiệp là một chuyện, nhưng để nó đi vào hoạt động và hoạt động tốt, hoạt động có hiệu quả lại là một chuyện không hề đơn giản. Các công ty, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép kinh doanh thì phải hoạt động như thế nào để đúng với những quy định của luật doanh nghiệp đã đề ra.

Nếu các công ty, doanh nghiệp sai phạm các quy định của luật doanh nghiệp đồng nghĩa với việc sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Như tất cả các công ty, doanh nghiệp cũng như bản thân mỗi người chắc hẳn đã hiểu rõ giấy phép kinh doanh là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng. Nó chính là sự chứng minh việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hợp pháp.

Như vậy, nếu nói địa vị pháp lý của tờ giấy chứng nhận này là rất cao cũng được. Nó chính là giấy "khai sinh" ra doanh nghiệp, thông qua đó nhà nước công nhận sự tồn tại của doanh nghiệp một cách hợp pháp. Nhưng ngược lại, giấy phép kinh doanh chỉ ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà không phải những nội dung được cấp, phát theo cơ chế xin-cho.

Như vậy, khác hoàn toàn với thu hồi đất đai hay thu hồi nợ nần hay thu hồi vốn liếng .v.v. Khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh đồng nghĩa với việc thu hồi tất cả những nội dung, những việc mà các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức đã đăng ký. Việc thu hồi này đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Một doanh nghiệp, công ty hay một hộ kinh doanh, tổ chức một khi đã bị thu hồi cái giấy phép kinh doanh đồng nghĩa với việc sẽ bị tạm ngưng hoặc sẽ mãi mãi không được hoạt động.

Vậy những trường hợp nào sẽ và bị xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh? Đó là những trường hợp như các cơ quan cơ thẩm quyền phát hiện ra nội dung kê khai trong giấy tờ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là giả,thông tin khai báo sau sự thật hay doanh nghiệp không báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian kéo dài 10 tháng liên tiếp mà không có bất kì lý do hay các thông tin giải trình nào khác.…

Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh để tránh bị thu hồi giấy phép kinh doanh vì dù cho việc thu hồi là vì bất kỳ lý do gì thì nó cũng khiến việc kinh doanh bị ảnh hường rất lớn.