Trang chủ » Thủ tục làm bảo hiểm xã hội

Thủ tục làm bảo hiểm xã hội

(Ngày đăng: 06-09-2017 08:39:42)
Khi doanh nghiệp sử dụng lao động phải đăng ký lên cơ quan bảo hiểm xã hội để cập nhật và Thủ tục làm bảo hiểm xã hộiđó gồm những bước như thế nào, bao gồm những loại hồ sơ, giấy tời nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Nếu doanh nghiệp không biết khi làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội thế nào thời gian là bao lâu với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các vấn đề theo yêu cầu.

Thủ tục làm bảo hiểm xã hội

Trước hết, khi làm Thủ tục làm bảo hiểm xã hội thì bạn phải hiểu rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là ai? Đó là những người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.Bên cạnh đó thì hồ sơ đối với đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu hay đối với hồ sơ người lao động phải đầy đủ các giấy tờ. Hồ sơ bao gồm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra đối với người được hưởng quyền lợi bảo hiểm cao hơn phải có giấy tờ chứng minh.

Đối với đơn vị sử dụng lao động  thì việc cung cấp các tờ khai và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời , khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải có danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì  doanh nghiệp phải có bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi bảo hiển y tế cao hơn. Nếu người lao động làm hồ sơ bảo hiểm xã hội lần đầu thì hồ sơ phải chuẩn bị là 01 bộ. Mức đóng bảo hiểm có sự thay đổi tùy theo sự thay đổi của nhà nước và mức lương và phụ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Khi làm bảo hiểm xã hội cho người lao động thì doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương thức đóng khác nhau. Phương thức này sẽ tùy theo khả năng của mình.Theo quy định của pháp luật thì có các phương thức đóng như :đóng hàng tháng, đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Khi đã lựa chọn phương thức đóng xong, cơ quan tiến hành đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm. Doanh nghiệp hay đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Chi nhánh của doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hộitại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

Khi đã xác định được các bước trên theo quy định và nộp về cơ quan bảo hiểm. Khi cơ quan bảo hiểm nhận hồ sơ thì tùy vào mỗi loại hồ sơ khác nhau mà có thời gian giải quyết khác nhau . Bên cạnh đó thì đối với cấp thẻ bảo hiểm y tế là 7 ngày làm việc, còn đối với cấp sổ bảo hiểm xã hội là 20 ngày làm việc.

Khi đã nắm rõ các Thủ tục làm bảo hiểm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có thể giải quyết thời gian một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.