Trang chủ » Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào

Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào

(Ngày đăng: 28-11-2017 10:49:05)
Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào là thắc mắc của nhiều người khi tham gia BHXH. Thế nhưng, để có được một câu trả lời chính xác cho từng trường hợp cụ thể thì cần phải được phân tích rõ trong từng trường hợp khác nhau.

Hiện nay, khái niệm về dịch vụ bảo hiểm xã hội đang trở nên rất thân thuộc trong cuộc sống hiện đai ngày nay. Dịch vụ này đã chứng minh được vị trí và vai trò của mình trong việc giúp mọi người hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào

Để biết được tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào thì chúng ta cần phải xét riêng trong từng loại BHXH khác nhau và từng trường hợp khác nhau. Như vậy thì mới có thể có được câu trả lời cụ thể nhất.

1. Đối với BHXH bắt buộc

Theo quy định của luật BHXH thì khi người lao động tham gia BHXH thì mức đóng BHXH sẽ được tính như sau:

- Tiền BHXH là 25,5% chia cho người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17,5%.

- Tiền BHYT là 4,5% chia cho người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng 3%.

- Tiền BHTN đóng 2% chia cho người lao động  và người sử dụng lao động mỗi bên đóng 1%.

- Phí công đoàn là 2% do người sử dụng lao động đóng.

2. Đối với BHXH tự nguyện

Nếu muốn biết tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào thì đối với việc người tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng mà người tham gia cần đóng là 100%. Mức tiền đóng sẽ do người tham gia tự quyết định .Nhưng theo quy định của luật BHXH thì mức đóng BHXH tự nguyện mà người tham gia đóng không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu vùng . Khi tham gia BHXH tự nguyện thì người tham gia được hưởng các chế độ bao gồm hưu trí và tử tuất.

3. Đối với BHXH một lần

Khi làm thủ tục hường BHXH 01 lần thì nhiều người muốn biết tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào? Thực ra thì công thức tính BHXH01 lần cũng khá đơn giản. Cơ quan BHXH sẽ tính tổng mức lương tham gia BHXH của người lao động trong thời gian đó  để có thể chia ra một mức lương bình quân làm căn cứ tính tiền BHXH 01 lần. Theo đó thì thời gian đóng BHXH của người tham gia sẽ có sự quyết định đến số tiền mà người tham gia BHXH sẽ được hưởng. Như vậy thì:

- Người tham gia BHXH đóng trước năm 2014 thì cứ 1 năm tham gia BHXH sẽ được hưởng 1,5 tháng lương cơ bản đóng BHXH được tính bình quân.

- Nếu người tham gia BHXH đóng từ sau năm 2014 thì cứ 1 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1 tháng lương cơ bản đóng BHXH được tính bình quân.

Như vậy thì tùy theo từng loại BHXH khác nhau mà có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi tiền bảo hiểm xã hội tính như thế nào . Người tham gia BHXH cần lưu ý thông tin này để có được sự hỗ trợ tốt nhất.