Trang chủ » Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016

(Ngày đăng: 12-09-2017 08:45:04)
Người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 được quy định như thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu để làm rõ vấn đề này.

Nếu người lao động và người sử dụng lao động không biết tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên theo quy định của pháp luật.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 đó chính là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động được trích ra để đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định ở trên thì mức đóng bảo hiểm xã hội chính là tiền lương của người lao động được người sử dụng lao động trả hàng tháng.  Ngoài tiền lương thì người lao động sẽ bị trích các khoản phụ cấp không xác định được mức tiền cụ thể cùng với đó là mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động,mức lương được trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương . Số tiền này gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động để trừ vào bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên các phụ cấp đó sẽ không bao gồm tiền thưởng  đối với các vấn  đề như sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ… mà doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho người lao động.

Mức đóng bảo hiểm xã hội hiện nay có tỷ lệ đóng khác nhau theo lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định . Thực tế thì mức đóng cao nhất hiện nay là 3.500.000 đồng/tháng dành cho vùng 1 và  mức đóng bảo hiểm thấp nhất là thuộc vùng 4 là 2.400.000 đồng/tháng. Việc quy định mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được hiểu đây là mức lương tối thiểu chung của nhà nước. Hiện nay mức lương cơ sở mà nhà nước quy định là 1.210.000 đồng/tháng. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ có sự thay đổi theo từng năm. Ví dụ như năm 2016 tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chỉ là lương và phụ cấp lương nhưng đến năm 2018 mức lương đóng bảo hiểm xã hội là tổng thu nhập của người lao động có được trong quá trình lao động. Như vậy, với việc quy định là người lao động đóng tất cả như vậy sẽ làm cho thu nhập của người lao động bị hạ xuống. Thế nhưng,  bù lại quyền lợi của họ hưởng được nâng cao hơn về sau này.

Như vậy tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 được quy định hiện nay khá chi tiết, tuy nhiên có sự khác biệt giữa các năm nhau làm mức đóng bảo hiểm có sự chênh lệch đáng kể làm cho thu nhập của người lao động thay đổi theo.