Trang chủ » Tìm hiểu về công tác kiểm định cần trục tháp

Tìm hiểu về công tác kiểm định cần trục tháp

(Ngày đăng: 13-12-2017 10:20:02)
Một số cơ quan, tổ chức sử dụng cần trục tháp luôn hiểu rõ rằng cần trục tháp là một trong những thiết bị công nghiệp không thể thiếu trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, những đơn vị này lại không hiểu được mức độ nguy hiểm mà nếu không thực hiện kiểm định cần trục tháp thì những sự cố có thể xảy ra cứ khi nào.

Mục đích của kiểm định cần trục tháp là gì?

Như đã giới thiệu ở trên mặc dù hiểu được tầm quan trọng của cần trục tháp nhưng những cơ quan sử dụng cần trục tháp không hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm định cần trục tháp. Việc kiểm định cần trục tháp thật sự rất quan trọng. Bởi việc kiểm định không chỉ đem lại hiệu quả công việc mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho người sử dụng và những người lao động xung quanh khu vực cần trục tháp hoạt động.

kiểm định cần trục tháp

Kiểm định cần trục tháp thường xuyên và theo định kì giúp cần trục luôn được chắc chắn và không xảy ra bất cứ sự cố bất ngờ nào mà người sử dụng không thể lường trước được.

Thời gian thực hiện kiểm định cần trục tháp

Việc kiểm định cần trục tháp được thực hiện ở những giai đoạn như kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất ngờ.

- Kiểm định lần đầu là khi mới lắp đặt và trước khi đưa cần trục tháp đưa vào vận hành.

- Kiểm định theo định kỳ là khi hết thời hạn kiểm định lần đầu mặc dù không xảy ra bất kỳ sự cố nào thì cũng phải thực hiện kiểm định.

- Kiểm định bất ngờ là khi có sự yêu cầu và chỉ định của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc khi cần trục tháp bất ngờ xảy ra sự cố thì cũng cần thực hiện kiểm định để đảm bảo an toàn cho những người sử dụng và vận hành thiết bị.

Những loại cần trục nào cần phải kiểm định cần trục tháp

Mặc dù được gọi là cần trục tháp nhưng loại thiết bị công nghiệp này được chia thành rất nhiều loại. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại cần trục tháp mà có thể chia thành nhiều loại dưới đây.

Nếu dựa vào đặc điểm là thân cần trục tháp thì có thể chia thành hai loại là cần trục tháp quay và cần trục tháp không quay.

Nếu dược vào đặc điểm loại cần thì chia thành cần trục tháp ngang và cần trục tháp dọc.

Nếu dựa vào chi tiết di chuyển thì chia cần trục thành hai loại là loại cần trục cố định và cần trục di chuyển.

Mặc dù có rất nhiều loại cần trục tháp nhưng nếu muốn đưa vào hoạt động thì phải thực hiện việc kiểm định để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và những lao động xung quanh khu vực cần trục. Đây là việc làm cần thiết và bắt buộc của tất cả các cơ quan tổ chức cần trục tháp. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của nhà nước.

Tóm lại kiểm định cần tháp đều được thực hiện theo một quy trình nhất định và được quy định sẵn theo quy định của bộ thương binh và lao động xã hội. Vì vậy, việc kiểm định cần trục tháp là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các cơ quan, tổ chức sử dụng cần trục tháp.