Trang chủ » Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 26-03-2018 15:01:44)
Bạn đang thắc mắc không biết là tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào? Hay loại hình doanh nghiệp này có tư cách pháp nhân hay không? Vậy, bài viết sau đây sẽ giúp bạn có thể giải đáp các thông tin mà mình đang thắc mắc một cách cụ thể nhất nhé.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện đang là nơi được nhiều người tìm đến để tham khảo và tư vấn các thông tin liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác kèm theo một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trước khi trả lời vấn đề tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân có hay không thì chúng ta cần phải biế một tổ chức muốn được công nhận là có tư cách pháp nhân thì cần phải đáp ứng được những vấn đề gì?Như vậy mới có thể tìm hiểu một cách chính xác. Vậy, để có tư cách pháp nhân thì tổ chức cần có điều kiện nào?

- Là một đơn vị được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Tổ chức này phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

- Tổ chức phải có tài sản tách biệt, độc lập với các cá nhân hay tổ chức khác. Đồng thời tự mình chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình

- Nhân danh mình tham gia một cách độc lập các quan hệ pháp luật

Như vậy, nếu đặt ra câu hỏi là tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào thì câu trả lời chính là doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Vì sao vậy?  Bởi doanh nghiệp tư nhân chỉ đáp ứng được 2 trong 4 điều kiện đưa ra mà thôi.

- Thứ nhất, xét về mặt trách nhiệm đối với tài sản của doanh nghiệp thì  chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về tài sản đối với doanh nghiệp tư nhân. Bởi tài sản của doanh nghiệp cũng chính là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là  lợi nhuận mà chủ doanh nghiệp tư nhân kiếm được. Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về mặt tài sản với doanh nghiệp của mình.

- Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt rõ ràng trong các quan hệ tố tụng khác. Việc tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không thể tồn tại nếu chủ doanh nghiệp tư nhân cùng một lúc là nguyên đơn, bị đơn, trọng tài tranh chấp hay là người có trách nhiệm liên quan trong các phiên tòa. Như vậy thì trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân đối với các quan hệ pháp luật không hề có sự tách rời và độc lập với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, chúng ta có thể kết luận là tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn không tồn tại khi doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện để trở thành pháp nhân.