Trang chủ » Vốn thành lập công ty cổ phần

Vốn thành lập công ty cổ phần

(Ngày đăng: 20-03-2018 10:45:24)
Nếu như bạn đang muốn thành lập công ty cổ phần thì vấn đề vốn là điều rất quan trọng mà bạn cần tìm hiểu. Có rất nhiều quy định về vốn thành lập công ty cổ phần và so với các loại hình khác thì vốn của công ty cổ phần sẽ có những đặc điểm khác biệt hơn nhiều.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là dịch vụ được ưa chuộng của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Không chỉ hỗ trợ đối với việc thành lập mà dịch vụ này còn có thể giúp cho doanh nghiệp có thể nắm rõ các quy định và thủ tục trong quá trình kinh doanh.

Vốn thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay. Đây là loại hình là các cổ phần có trách nhiệm vô hạn trong phần vốn mà mình góp. Trách nhiệm này thể hiện ở cả nghĩa vụ về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.

Những điều cần biết về vốn thành lập công ty cổ phần

- Vốn của công ty cổ phần được tính bằng cổ phần mà các cổ đông mua được. Cổ phần này sẽ có giá trị khác nhau tùy theo từng thời điểm kinh doanh của công ty.

- Các cổ đông sẽ góp vốn bằng cách mua cổ phần và phải thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Vốn thành lập công ty cổ phần sẽ bao gồm vốn điều lệ và vốn pháp định. Vốn pháp định là vốn được pháp luật quy định đối với từng ngành nghề kinh doanh của công ty. Vốn này sẽ được ký kết tại ngân hàng để để phòng các sự cố có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh của công ty. Đối với vốn điều lệ thì đó chính là sự thể hiện quy mô của công ty. Đây chính là sự thể hiện công ty có quy mô lớn hay nhỏ trên thương trường.

- So với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần sẽ có khả năng huy động vốn được tốt hơn bởi loại hình doanh nghiệp này được phép phát hành cổ phiếu ra bên ngoài để huy động vốn kinh doanh. Chính vì thế, so với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty cổ phần sẽ có điều kiện để nắm bắt các cơ hội kinh doanh tốt hơn.

- Đối với vốn của công ty cổ phần thì các cổ đông hoàn toàn có quyền chuyển nhượng cổ phần và cũng chính là vốn góp vào công ty của mình cho bất cứ ai mà không cần phải thông qua ý kiến của bất cứ ai.

Như vậy, vốn thành lập công ty cổ phần sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn cần phải biết. Nếu như bạn không nắm rõ thông tin thì  sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn đối với việc góp vốn thành lập. Từ đó ảnh hưởng đến việc thành lập công ty cổ phần.