Trang chủ » Xử lý vi phạm nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

Xử lý vi phạm nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

(Ngày đăng: 30-10-2017 14:24:21)
Hầu như các doanh nghiệp chỉ thường quan tâm đến những quy định trong nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp mà quên mất các quy định về các hình thức xử phạt khi vi phạm quy định đặt tên này. Đây là điều rất quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý thật kỹ để đảm bảo việc lựa chọn tên cho doanh nghiệp mình được hiệu quả.

Khi tiến hành các thủ tục đăng ký  kinh doanh thì để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có  thể đảm bảo là việc đăng ký  thành lập được nhanh chóng và hợp pháp nhất.

Xử lý vi phạm nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp

Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp

- Hiện nay, pháp luật nước ta đang khuyến khích và có những quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên đặt bị trùng hay lựa chọn tên gây nhầm lẫn có thể tự thương lượng với nhau để quyết định việc ai là người đăng ký đổi tên doanh nghiệp hoặc thay đổi tên để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp.

- Để đảm bảo tên doanh nghiệp đặt không bị trùng thì doanh nghiệp cần tham khảo các tên mình đặt tên trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để có sự  lựa chọn chính xác nhất.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan chức năng có thẩm quyền từ chối hay đồng ý cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp với tên mà doanh nghiệp lựa chọn.

Theo quy định của nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp thì nếu như các doanh nghiệp đặt tên vi phạm các quy định mà pháp luật ban hành thì sẽ có các hình thức xử phạt khác nhau như:

- Với các tổ chức hay cá nhân đã tiến hành đăn ký bảo hộ tên thương mại hay nhãn hiệu của mình thì doanh nghiệp khác không được phép sử dụng lại. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng tên, nhãn hiệu được bảo hộ này có sự cho phép  của cá nhân hay tổ chức là chủ sở hữu của tên hay nhãn hiệu đó thì không bị tính là vi phạm quy định của pháp luật.

- Các doanh nghiệp khi đặt tên có doanh nghiệp mình mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp đó sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình vi phạm. Với các trường hợp này thì yêu cầu chung của pháp luật là doanh nghiệp phải tiến hành đổi sang một tên khác đúng theo  quy định của pháp luật.

- Theo quy định thì các chủ sở hữu tên doanh nghiệp có quyền khiếu kiện lên cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp đặt trùng tên phải đổi sang tên khác để phù hợp với quy định.

Như vậy, thông tin về nghị định 43 về đặt tên doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn tên cho doanh  nghiệp mình để có thể đảm bảo việc lựa chọn tên được hợp pháp.